המגן הגדול על העם שבשדות

הסבא רבי יהודה לייב משיפולי זכה להיות אצל הבעל שם טוב הקדוש, והיה תלמידו של המגיד הקדוש ממעזריטש לפני כ210 שנים.
הסבא משיפולי היה מצאצאי המהר"ל מפראג והיה קרוי על שמו, וכמוהו היה פועל גדולות ונצורות על מנת להציל את בני ישראל יושבי הכפרים, מן הפריצים שפעמים רבות היו מיצרים להם.
זכותו תגן עלינו