רבי אשר- הרא"ש
ט' חשון- רבינו אשר והסכום האגדי
למנויים בלבד