רש"י הקדוש היה התלמיד של ששלושת תלמידיו הגדולים של רבינו גרשום מאור הגולה- רבי יעקב ברבי יקר(המכונה "רבי") , רבי יצחק הלוי(המכונה- "רבי הלוי") ורבי יצחק בר יהודה, לפני כ890 שנה.
לרש"י הקדוש נולדו שלוש בנות שהתחתנו שלושה ענקי עולם- הראב"ן, הריב"ן, ורבי מאיר בר שמואל, שממנו נולדו נכדיו המפורסים של רש"י- רבינו תם, הריב"ם, והרשב"ם שהמשיך חלק מפירושיו של רש"י על התלמוד הבבלי.
פירוש רש"י על התנ"ך, וכן פירושו על התלמוד הבבלי, זיכו אותו להיחשב כגדול הפרשנים של עם ישראל בכל הדורות. ועד היום, כמעט 900 לאחר פטירתו, כמעט כל החומשים, וכל ההוצאות המגוונות של ספרי התלמוד הבבלי, מביאים את פירוש רש"י על הדף. כך שכל יהודי שלומד תורה, הוגה כמעט כל יום בפירושיו של רש"י הקדוש.
זכותו תגן עלינו
הולדת רש"י
רבותינו מספרים, שרבי יצחק, אביו של רש"י, היה סוחר אבנים גדול. יום אחד, הגיע לידו של רבי יצחק אביו של רשי אבן יקרה, אשר אין כמוה בכל העולם כולו. את כל כספו הוציא רבי יצחק בשביל לקנות את אותה אבן יקרה. הגויים אשר סביבותיו חמדו את האבן הטובה, והציעו לרבי יצחק סכומים אדירים על מנת שימכור להם את האבן. אך רבי יצחק ידע, שהגויים האלו רוצים את האבן הזו בעינו של החשוב שבאלילים שלהם. ולא הסכים למכור להם אותה בשום סכום שבעולם.
הגויים סובבו את הדבר שנסע רבי יצחק בספינה יחד איתם. שהתחילו להפציר בו בכל כוחם שימכור להם את האבן היקרה, והציעו לו סכומי כסף אדירים, ובאו להכריח אותו לתת להם את האבן היקרה. בראות רבי יצחק שהוא מוכרח לתת להם את האבן, לקח את האבן וזרק אותה ללב ים, האבן היקרה, טבעה במצולות בין רגע. ויחד איתה טבע כל כספו של רבי יצחק. באותה שעה יצא בת קול בבית המדרש שבזכות המצווה הגדולה שעשה רבי יצחק, יוולד לו בן שיאיר את העולם בתורתו.
שלשלת הקבלה הוצאת וורשה תרמ"א עמ' 42
גוטפריד מלוריין
הדוכס גוטפריד מלוריין, שמע את שמעו של רש"י הקדוש, ורצה לפגוש אותו. הוא שלח שליחים אל רש"י וביקשו לבוא אליו. כאשר רש"י סירב, יצא אליו הרוזן בראש צבאו, לעיר וורמס, אשר בה התגורר רש"י.
כאשר הדוכס הגיע לעיר, הוא לא הצליח לפגוש את רש"י עד שהבטיח שלרש"י לא יאונה כל רע. כשרש"י הקדוש הופיע בפניו, ביקש מימנו הדוכס להשיאו עיצה. הוא מתכנן לצאת לכבוש את ירושלים בראש צבא של מאה אלף חיילים, ושואל את רש"י האם יצליח.
רשי הקדוש, הציע לו שלא לצאת כי אם הוא ייצא, הוא אמנם יצליח לכבוש את העיר, אך ימלוך בה שלושה ימים. וביום הרביעי יגרשוהו הישמעלים והוא ישוב לוורמס עם שלושה סוסים בלבד.
הדוכס כעס עד מאוד, ואמר לרש"י שאם הצדק יהיה עם רש"י, לא יאונה לו כל רע. אך אם הדוכס יצליח לכבוש את העיר ירושלים, הוא ישוב בראש צבאו, על מנת להרוג את כל היהודים הגרים בצרפת.
בבואו לירושלים, הצליח הדוכס לכבוש את העיר בכוחות עצומים ובמחיר דמים של המוני חיילים. ובאמת גורש לאחר ארבעה ימים בלבד. הוא שב לצרפת יחד עם שלושה פרשים שנותרו מצבאו העצום. ומייד שם את פעמיו לוורמס על מנת לנקום ברש"י על כך שהוא נותר בראש ארבעה סוסים ולא שלושה, כמו שרש"י אמר.
הדוכס נכנס אלי העיר, אך אבן ניתקה מהשער והרגה את אחד מארבעת הפרשים יחד עם סוסו.
ואז ראה הדוכס שצדק רש"י בכל דבריו. הדוכס דהר במהירות לביתו של רש"י אך גילה שרש"י הקדוש כבר נפטר.
שלשלת הקבלה הוצאת וורשה
איך רש"י ידע??
פעם אחת הגיע קבוצת נערים להיבחן אצל החזון איש, החזון איש שאל אותם שאלות בעניין הלימוד. על אחת השאלות השיב אחד מהנערים: "כך אומר רש"י".
שאל אותו החזון איש: "ומהיכן רש"י יודע את זה"?
ענה ל התלמיד: "רש"י ידע את זה ברוח הקודש"!
החזון איש התלהב עד מאוד מהתשובה, קם ממקומו ואמר: "נכון, נכון, רש"י כתב הכל ברוח הקודש!"
מפי עד ראיה- ר' כתריאל מוניץ
מעשה אי"ש ח"ג עמ' נ"ח