חידונים

אתר החידונים המופלא שאנחנו מפנים אתכם אליו נבנה על ידי משפחת קרוייזר לעלוי נשמת ילדיהם היקרים שלמה וישי קרוייזר. וקרוי על שמם- שי לילדים.

בית המקדש

חידונים נפלאים
על פרשת השבוע 

בית המקדש

שאלות על כל הפרקים בספרי- יהושע, שופטים, שמואל, מלכים  ועוד

בית המקדש

חידונים בנושאים שונים בהלכה