ימי הפורים
פורים אשריף
הבן איש חי
הבן איש חי והאבידה החשודה
הריב"ש
הריבש וראש הקהל
האור החיים הקדוש
האור החיים הקדוש והבית המאיר חלק ב