בעזהי"ת 

את ההגהות שלו אתם מכירים מהגמרא- כ' אדר

רבי יואל סירקיס- הב"ח

רבי יואל סירקיס בעל פירוש הב"ח (הבית חדש) על ארבע טורים והגהות הב"ח על התלמוד הבבלי.  לפני כ400שנה.
רבי יואל סירקיס היה רבו של רבי צבי סגל בעל הט"ז.

היה מהלוחמים הגדולים נגד משיח השקר שבתאי צב"י שר"י.

היה רבם של קהילות רבות, ובכל מקום קיבץ תלמידים הרבה שהפכו לגדולי הדור, ויחד איתם חידש את חידושיו שהפכו לספר הב"ח על הטור. 

סבל צרות רבות בערים שבהם שימש כרבה של העיר, ואף גורש מאחת הערים בה שימש כרב העיר, ובעקבות כך נענשו אנשי העיר באופן קשה. 

נלחם נגד לימוד החכמות חיצוניות אך למד בעצמו מתמטיקה וכך הורה ללמד מתמטיקה בתלמודי התורה, 

נחשב לאחד מגדולי הדורות ומהמשפיעים המכריעים על לימוד הגמרא וההלכה עד ימינו. 

לעת זקנתו  התאמץ מאוד לעלות לארץ הקודש אך הדבר לא עלה בידו.

זכותו תגן עלינו 

לעזוב את לובמלה- 

בעיר לובמלה היה תלמיד חכם חסיד וצנוע, שישב ועסק בתורה יומם ולילה, ידעו שהוא תלמיד חכם, אך אף אחד לא החשיב אותו במיוחד.

יום אחד דופק הת"ח בדלתו של רבי יואל איסרליש שהיה רבה של לובמלה. הגיש הת"ח אסיפת דפים לרבי יואל, וביקש ממנו שייסתכל בחידושי תורתו אשר כתובים בהם, ויחווה דעותו ויעיר לו הערות על חידושיו.
רבי יואל לקח את הכתבים והתחיל לקרוא בהם בהתפעלות הולכת וגוברת על גדלותו של אותו תלמיד חכם צנוע ונחבא אל הכלים.
כל הלילה הוא לא נרדם, מרוב התפעלות מגדלותו של הת"ח הזה. ולמחרת כינס את כל ראשי העיר והודיע להם, הלילה גיליתי שיש בעירינו תלמיד חכם ראוי ממני לשם לכם כרב העיר, ועל כן קבלו אותו כרב עליכם ואני יעזוב את העיר.
התקבל אותו תלמיד חכם צנוע לרב העיר, ורבינו הב"ח עזב את לובמלה והפך לרבה של העיר מעז'יבוז, עד לתחנה הבאה…


שיטת רפואה חדשה…

השרף ממגלינצא זי"ע אמר- הב"ח זיע"א כשלמד תורה כל החולה שנכנס בתוך ארבע אמותיו היה מתרפא…שהתורה שלו היה כמו שניתנה מסיני וכמו שבסיני נתרפאו כל החולאים כך היה גם אצל רבינו הב"ח

תולדות הנפלאות חד"ת וסיפורים מהשרף ממגלינצא- עמוד כד, אות- קכא.

מצננים גהינום

רבי שלמה מרדומסק סיפור בשם רבי דוד מלעלוב, שכאשר עלה הב"ח לעולם העליון, ביקשו ממנו לומר דרשה, אך הוא השיב שיאמר דרשה רק בתנאי שיצננו את הגהינם למשך שלושים יום. הסכימו לצנן את הגהינום ואמר הב"ח את דרשתו.