כל התורה כולה- ט' אדר.

רבי שלמה זלמן מוולוז'ין אחיו הקטן של ר' חיים מוולוז'ין ותלמידו האהוב של הגרא

רבי שלמה זלמן מוולוז'ין היה אחד מתלמידיו המובהקים של הגר"א והיה אחיו הקטן של ר' חיים מוולוזי'ן. העידו עליו שכבר בגיל 24 ידע  את כל התנ"ך, בבלי, ירושלמי, ספרא ספרי, מכילתא, מדרשים, רמב"ם טור, זוהר ותיקונים, בעל פה.

רבי חיים מוולז'ין אמר עליו שהוא יודע את כל התורה שבעל פה כמו שאדם שמתפלל כל יום, מכיר את "אשרי יושבי ביתך", ושההבדל בין הגר"א לבינו הוא, שהגר"א יודע את כל התורה כולה גם מהסוף להתחלה.

כל דבר שלמד היה משנן הרבה יותר ממאה פעמים