רבי לייב שרה'ס- ד' אדר
רבי לייב שרה'ס והנער הנעלם- חלק א
למנויים בלבד
רבי יעקב אבוחצירא.
רבי יעקב אבוחצירא והגנבים
ר' אשר פריינד
ר' אושר פריינד והמזוודה הגנובה
למנויים בלבד
המהר"ל מפראג
המהר"ל ומשפט הילדים חלק ב'
למנויים בלבד