לוחמי המלך
בתפרח בוערת אש
גדי הגמד
הסכר של הבונים
לב השמים
ימים של צדיקים
רבי יחיאל מאלכסנדר בורח מהחסידים
ימים של צדיקים
רבי זושא והחמימות בארמון
ימי הפורים
פורים אשריף
רבי יעקב אבוחצירא.
רבי יעקב אבוחצירא והגנבים
אבות האומה
משה ואהרון פרק פתיחה
מנחם לוי
שבחן של ישראל
הבן של השופט חלק ב'
שבחן של ישראל
השופט והנכד חלק א'
המהר"ל מפראג
המהר"ל ומשפט הילדים חלק א
הרב קוק זצ"ל
הרב קוק ומשרד המלחמה האנגלי
הריב"ש
הריבש וראש הקהל