גירסא דינקותא
אני לומד לברך- חלק א
גילת שטרן
למנויים בלבד
גירסא דינקותא
אני לומד לברך- חלק ב
גילת שטרן
למנויים בלבד
גירסא דינקותא
אני לומד לברך חלק ג
גילת שטרן
למנויים בלבד
גירסא דינקותא
אני אוהב את השבת- חלק א
גילת שטרן
למנויים בלבד
גירסא דינקותא
גירסא דינקותא שבת חלק ב
גילת שטרן
למנויים בלבד