רבי גדליה משה מזוויהל
האדמור מזויהל בסיביר הרחוקה-כד חשון
למנויים בלבד