הבן איש חי
הבן איש חי והאבידה החשודה

ניצוץ נשמת בניהו בן יהוידע

רבינו יוסף חיים- הבן איש חי, היה תלמידם של רבי דוד חי ניסים, רבי עבדללה סומך ורבי אליהו מני. הוא היה רבן של בני הגולה לפני כ110 שנים ועלה לגנזי מרומים ביג' אלול התרס"ט.
אביו של רבינו יוסף חיים, שהיה הרב הדרשן של בגדד, נפטר בז' אלול התרלט. האבל בקהילת בגדד היה כל כך עמוק, שכל יום במהלך ימי האבל, ערכה הקהילה כינוס מספד ונהי. רבינו יוסף חיים, עלה לדרוש ביום יג' אלול תרלט, דבריו עשו רושם כל כך כביר על השומעים, עד שבאותה שעה קיבלו ראשי הקהילה החלטה להפוך אותו לרבה הראשי של בגדד, עד יום פטירתו ביג' אלול תרסט, לאחר 50 שנה בדיוק, מיום ליום.

סיפורים כתובים