רבי נתן נטע שפירא מקראקא, המכונה- "המגלה עמוקות" על שם ספרו המפורסם, שבו כתב 252 אופנים לפרש את תפילת משה רבינו בפרשת ואתחנן.
היה אחד מגדולי דורו בנגלה ובנסתר, והתקבל כראש ישיבה ודרשן בקראקא בתקופה שבה רבינו הב"ח, היה רב העיר קרקא, לפני כ400 שנה.
"המגלה עמוקות" המשיך את רבו רבי משה מרדכי מרגליות בראשות הישיבה בקראאקא. הוא התחתן עם ביתו של ר' משה יעקלס שהיה אחד מנאכבדי קרקא, וסיפוק את כל צרכיו של רבי נתן נטע, ביד רחבה, ובגלל שרבי נתן נטע לא נשא בשום משרה ציבורית, הציבור העריץ אותו ושמע בקולו באופן מיוחד.
על מצבתו חרוט הכיתוב:
"פה נטמן איש אלוקי קדמון מן הקדמונים,
מגלה עמוקות ורזין ומטמונים.
הוא שאומרים עליו שדיבר
איתו אליהו פנים אל פנים".
אליהו ואלישע
ברובע היהודי בעיר קראקא היו מסתובבים שומרים בלילות, למנוע גניבות וכל "מרעין בישין". לילה אחד רואים השומרים שני אנשים מאירים באור יקרות חולפים לידם. ולאחר שהם עברו את השומרים פתאום נראה איש שמראהו שחור רץ אחריהם, עצרו אותו השומרים ושאלו אותו מי הוא, והתחנן אליהם שיעזבו אותו, ואמר להם שהוא גחזי, ושני האנשים המאירים הם אליהו ואלישע. והעונש שלו הוא לרדוף כל הזמן אחרי רבו אלישע הנביא, אך לעולם אינו משיגו, והתחנן אליהם שיעזבו אותו. שאלו אותו השומרים, לאן הולכים אליהו ואלישע, ואמר להם גחזי, שהם פנו לביתו של רבי נתן נטע שפירא "המגלה עמוקות".
למחרת פנה אחד השומרים לרבי נתן נטע ושאל אותו האם היו אצלו הלילה אליהו ואלישע הנביאים, וענה לו רבי נתן נטע שהם היו אצלו, והתפלא לשמוע שהם לא היו אצל השומר, שכן היה נראה לו פשוט שאין בכך חידוש.
בן גורני עמ' 276 לרבי יוסף דוייטש זצ"ל בשם אביו.
ההצלה מהפרעות.
בקראקא היה יהודי עשיר, שכאשר היה הולך בבוקר לבית המדרש היה מחלק נדבות לעניים, בין העניים היה נדחף באופן קבוע נוצרי אחד, וגם לו היה אותו עשיר נותן צדקה.
באחד הימים פנה אותו עני ליהודי העשיר וסיפר לו בסוד, שהנוצרים מיישובי הסיביבה מתארגנים לעלות על הרובע היהודי בקרקא ולשדוד ולהרוג את יהודי העיר.
פנה אותו יהודי אל רבי נתן נטע שפירא, וסיפר לו על רוע הגזירה, רבי נתן נטע פקד על קבוצה של צעירים יהודיים לקחת נרות בידיהם, ללבוש בגדים לבנים, ולהתחבא בבית הקברות. באותו לילה התקרבו הפורעים לעיר, וכאשר עברו ליד בית הקברות היהודי, פתאום "קפצו המתים מקבריהם" והתנפלאו על הפורעים. אותם גויים שהיו בטוחים שבאמת היהודים שנפטרו יצאו להילחם בהם, ברחו בזעקות אימה מפני היהודים ורבים מהם נפלו לתוך נהר הוויסלה, העובר ליד בית הקברות היהודי. כן יאבדו כל אוייבך ה'.
דברי שלום ואמת עמ' מז
דין תורה שהשאיר את ה"מגלה עמוקות" בקראקא
יום אחד רבי נתן נטע שפירא הודיע לאנשי העיר שהוא מתכנן לעזוב את העיר קראקא הגדולה, והתיישב בעיירה קטנה. אנשי העיר הוכו בתדהמה, בגלל הערצתם העצומה לרבם, ועשו כל מה שיכלו על מנת לשנות את רוע הגזירה, אבל רבי נתן נטע לא הקשיב לכל תחנוניהם.
פתאום, זמן קצר לפני תאריך העזיבה, הודיע רבי נתן נטע שהוא החליט להישאר בקראקא. כאשר שאלו אותו מדוע תכנן לעזוב את העיר, ומדוע לאחר מכן החליט להישאר, ענה רבי נתן נטע שמדוע תיכנן לעזוב, את זה אינו יכול לומר, אבל יאמר להם מדוע החליט להישאר. יום אחד דפקו על דלתו שני יהודים מבני העיר, עשיר ועני ובקשו לדון אצלו דין תורה. העשיר טען, שהעני התפרנס מחנות קטנה לממכר בייגלה, והרוויח בקושי כדי מחייתו, ובראות העשיר את העני וביודעו שהוא ירא שמים ועובד ה', הציע לו עיסקה, העשיר יספק כל צרכו, ואילו הוא, העני, יעסוק בתורה ובעבודה ללא הפרעה. העני הסכים, וסגר את חנותו. אך לאחר שלושה חודשים התחרט העני, ועכשיו הוא רוצה לחזור לחנותו למכור בייגלה, והעשיר רוצה לעכב בעדו כיוון שכבר זכה במצווה.
העני טען שאכן העשיר רצה להיטיב איתו, אבל הוא לא חפץ בהטבה זו, כי כשהעני היה מכין את הבייגלה, היה דבוק כל הזמן בה', בטחינת הקמח, הוא ביקש שהקמח ייצא טוב ונקי, בהסקת התנור הוא ביקש שהעצים יהיו טובים להכנת הבייגלה, ואחר כך הוא היה מבקש שהבייגלה יימכר לשביעות רצון הקונים. ואילו עכשיו כשהוא לומד בנחת ושלווה, הוא מרגיש שהוא שוכח מה' יתברך. ולכן הוא רוצה לחזור לחנותו, כי טוב לא אז מעתה.
סיפר המגלה עמוקות שכאשר הבין אילו יהודים מופלאים גרים בעירו, החליט שהוא נשאר בקראקא, ומנוחתו כבוד בבית העלמין העתיק בעיר.
עבודת עבודה עמ' שיז, סופר על ידי האדמור מטאהש.