המהר"ל מפראג
המהר"ל ומשפט הילדים חלק א
המהר"ל מפראג
המהר"ל ומשפט הילדים חלק ב'
למנויים בלבד

מייסד "החברה קדישא"

רבי יהודה לוואי מפראג, היה רבה של פראג בתקופה מרובת תהפוכות ועלילות דם, לפני כ410 שנים.
המהר"ל הקים ישיבה בפראג, ישיבה שבה גדלו, רבים מגדולי הדור, והיה רבם של "הכלי יקר", רבי אליהו על שם מוורמיזה, ורבי יום טוב ליפמן בעל ה"תוס' יום טוב. בהיותו רבם של קהילת ניקלשבורג וקהילת פראג, תיקן המהר"ל תקנות שונות. והקים חברות שונות שדאגו לרווחת הקהילה, וביניהם "חברת גמילות חסדים", היא ה"חברא קדישא" הקיימת קיום בכל קהילה יהודית בישראל ובתפוצות

סיפורים כתובים