הרב קוק זצ"ל
הרב קוק ומשרד המלחמה האנגלי

הרב הראשי לארץ ישראל ומצילם של גדולי הדור

הרב קוק זצ"ל נולד בעיר גריבא שברוסיה והיה תלמידים של רבי ליעזר דון יחיא ה"ערוך השולחן" והנצי"ב בישיבת וולוז'ין. לפני כ90 שנה.

הרב קוק היה רב של כמה קהילות ולמד קבלה זמן רב עם בעל "הלשם שבו ואחלמה". בכ"ח אייר תרס"ד עלה הרב קוק זצ"ל לארץ ישראל, והיה לרבה של יפו. לפני מלחמת העולם הראשונה, יצא הרב קוק לגרמניה, לכינוס של אגודת ישראל.  כשהתחילה המלחמה הוא לא יכל לחזור, ואז קיבל את הזמנת ראשי אגודת ישראל בלונדון, לשמש כרבם, הרב קוק הסכים, בתנאי שמיד בתום המלחמה הוא ישוב לארץ הקודש.

הרב קוק יצא ללונדון ועשה נפלאות להצלת בני הישיבות שברחו מרוסיה, לבל יגרשו אותם לטובת גיוס לצבא הרוסי.  לאחר מלחמת העולם הראשונה, שב הרב קוק לארץ ישראל והיה לרב הראשי של ירושלים ושל ארץ ישראל, כאשר הקומוניסטים התחילו לרדוף את היהדות, עשה הרב קוק מאמצים אדירים להעלות את כל תלמידי החכמים לארץ ישראל. וביניהם העלה הרב קוק גם את הרב אליישיב שהיה תלמידו המובהק, את הרב גרשון אדלשטיין, את רבי שלומק'ה מזוויהל ועוד קדושי עליון שהשפיעו השפעה ניצחת על עולם התורה בארץ ישראל.

הרב קוק היה רבם המובהק של ר' אריה לוין, הרב חרל"פ, הרב אלישיב, ואף כתב הסכמה לספרו של רבי שלמה זלמן אויירבך שכינה אותו "מרא דאתרא דארץ ישראל"

הרב קוק זצ"ל היה הדמות הרבנית המרכזית שפעלה ונלחמה לתקומת ישראל בארצו בתקופה המכרעת של תקופת המנדט הבריטי.

הרב קוק הקים את ישיבת מרכז הרב, רובן המכריע של הישיבות הדתיות לאומיות בארץ ישראל, מגדירות את עצמן כהולכות לאורו של הרב קוק זצ"ל.

זכותו תגן עלינו.