לוחמי המלך.
לוחמי המלך
לוחמי המלך.
בתפרח בוערת אש

HGFYRUKLYFL

YOLRYOYRJF,KGH