רבי אליהו מני
רבי אליהו מני חלק ב
למנויים בלבד
רבי אליהו מני
רבי אליהו מני חלק א
למנויים בלבד

רבו של הבן איש חי בנסתר

רבי אליהו מני היה אחד מתלמידיו הגדולים של רבי עבדללה סומך בבגדד, רבו של הבן איש חי בנסתר ובונה העיר חברון לפני כ 120 שנה. 
רבי אליהו מני הוא ממשפחת מני המפורסמת המיוחסת לדוד המלך עליו השלום. מני, ראשי תיבות- מגזע נין ישי. רבי אליהו מני למד בישיבתו המפורסמת של רבי עבדללה סומך- ישיבת בית זילכה, בה למדו גדולי עולם וביניהם רבינו הבן איש חי ורבי יהודה פתאיה. 
מסופר שבצעירותו של הבן איש חי, ראה אותו אביו יוצא מהחדר יחד עם רבי אליהו מני, וספרי "עץ חיים" בידם. אביו של הבן איש חי כעס שבנו מתחיל למדו קבלה בלי בדיקה מספיקה שהוא כבר מתאים ללימוד זה. ואז רבי אליהו מני הנערץ, הרגיע את אביו של הבן איש חי בהסבירו לו, את גדלותו של בנו. 

סיפורים כתובים