רבי יצחק מנשכיז חלק ב'.
רבי יצחק מנשכיז והאגם השחור- חלק ב'