רבי פנחס מקוריץ
רבי פנחס מקוריץ והמצות
למנויים בלבד

בדרך לארץ ישראל

רבי פנחס מקוריץ היה אחד מתלמידיו הגדולים של הבעש"ט הקדוש לפני כ 230 שנה.
לאחר פטירת רבינו הבעש"ט, הנהיג רבי פנחס עדת חסידים בקוריץ, כל ימיו הוא שאף להגיע לארץ ישראל. באחרית ימיו עלה רבי פנחס לארץ ישראל, אך בהיותו בדרך חלה מאוד, ונסע לבנו רבי יהודה מאיר, בעיר שפיטיווקא, שם נפטר ועלה לגנזי מרומים ביום י' אלול בשנת התקנ"א.סיפורים כתובים