המתנגד שהפך לרבי

רבי צדוק הכהן מלובלין נתייתם בגיל שש וגדל אצל דודו, הוא נולד בסביבה של "מתנגדים לדרך החסידות" אך לאט לאט נמשך לתורת החסידות והיה לחסידו של "מי השילוח" מאיז'ביצה לפני כ120 שנה.
לאחר פטירת רבי יהודה לייב איגר, נהרו אליו אלפי חסידיו וביקשו שיקבל עליו את עול האדמורות, הוא סירב בכל תוקף, עד שנכנע להם.
רוב חייו היה מתפרנס מחנות בגדים משומשים של אשתו. ולא קיבל כסף מהחסידים.