רבי רפאל יוסף חזן
כג' חשון – רבי רפאל יוסף חזן ומשפט המרכבה
למנויים בלבד