רבי שמעון בן לביא מחבר הפיוט "בר יוחאי" ורבה של טריפולי לפני כ440 שנה.
בתקופת גירוש ספרד,רבי שמעון בן לביא גורש עם משפחתו מספרד, והם עברו לגור בפאס שבמרוקו. רבי שמעון עלה ונתגדל בתורה הנגלה ובתורת הנסתר, עד שבסביבות גיל 60 החליט לעלות לארץ הקודש.
רבי שמעון יצא למסע ממרוקו לארץ ישראל למרחק של כ8000 ק"מ, אך בדרכו לארץ ישראל, עבר דרך העיר טריפולי שבלוב, כאשר הגיע לטריפולי, החליט להישאר בה וללמד דעת את העם.


רבי שמעון בן לביא חיבר את הפיוט המפורסם "בר יוחאי נמשחת אשריך" על רבי שמעון בר יוחאי, הפיוט מושר בפיות כל בני ישראל
לא יודעים אפילו להתפלל ולברך
המלך פריננד הראשון ימ"ש, מלך ספרד, שביצע את גירוש יהודי ספרד, כבש גם את טריפולי, וגם שם הציע ליהודים או לברוח או להיתנצר, ורק לאחר שני דורות, כבשו העותומנים את טריפולי מידי הספרדים.
רבי שמעון בן לביא, הגיע לטריפולי לאחר כיבושה על ידי העותומנים, וגילה שם קהילה מרוסקת לגמרי בבחינה רוחנית, מלאה בהשפעות נוצריות, עד כדי כך שבני הקהילה לא ידעו אפילו לברך ולהתפלל.
רבי שמעון נשא בטריפולי. והקים בה בית מדרש שיצאו ממנו דיינים, תלמידי חכמים, ופייטנים. רבי שמעון נשאר בטריפולי ובמשך 39 שנים, הרביץ תורה ברבים, והפך את טריפולי לעיר מלאה תורה וקדושה, רבי שמעון בן לביא היה נערץ על יהודים וגויים כאחד.
לשדוד את המקום הקדוש
מקום הקבר של רבי שמעון בן לביא, היה ידוע ומפורסם כמקום שבו זוכים לישועות באופן קבוע, והפך למקום עליה לרגל במשך מאות שנים. לפני כ120 שנה כבשו האיטלקים את טריפולי מידי העותומנים. בשעת המלחמה ברחו כל תושבי העיר מפני האיטלקים. לאחר המלחמה, כאשר שבו התושבים אל העיר, החליטו הגויים תושבי העיר להשתלט על הציון של רבי שמעון בן לביא, וגרשו ממנו את היהודים שבאו להתפלל.
המריבה בן היהודים לבין הגויים שהשתלטו על הציון עשתה רעש גדול והגיע עד השלטון שברומא. האיטלקים שלחו שליחים והחליטו לחפור את מקום הקבר, ולבדוק האם בתוך הקבר יש סימן שיכול להכריע האם קבור במקום יהודי או גוי.
הקב נחפר ובתוכו נראה רבי שמעון בן לביא מעוטף בטלית מצוייצת וגופו שלם כאילו הניחו אותו שם באותו היום. ואז הודו והכירו כולם שמסורת היהודים היא הנכונה, ועשו לו אותות פאר וכבוד מטעם המלוכה והתפרסם הדבר בעיתוני איטליה של אותה תקופה.