הסבא מסלבודקה- כט שבט
הסבא מסלבודקה והתלמיד המיוחד