רבי ישעיה מפראגה ה' אדר
רבי ישעיה מפראגה ומוכר הבייגלה העיוור