אבי תנועת המוסר

רבי ישראל מסלנט הוא אבי תנועת המוסר ,ותלמידו הגדול של רבי יוסף זונדל מסלנט תלמיד רבי חיים מוולוז'ין לפני כ140 שנה
רבי ישראל מסלנט הטביע את האמירה המפורסמת "כל עוד הנר דולק אפשר לתקן"
רוב דרשותיו של רבי ישראל מסלנט היתבססו על ספרי המוסר חובות הלבבות ומסילת ישרים, דבר שהיה חידוש גדול באותה תקופה.